projekt

Zarządzanie zespołem zdalnym

Uczestnikami projektu byli Koordynatorzy zarządzający procesami biznesowymi w różnych departamentach. W związku z Covid-19 zespoły zaczęły pracować zdalnie. To spowodowało konieczność zmiany w systemie zarządzania.

projekt

Cele projektu

Uczestnikami projektu byli Koordynatorzy zarządzający procesami biznesowymi w różnych departamentach. W związku z Covid-19 zespoły zaczęły pracować zdalnie. To spowodowało konieczność zmiany w systemie zarządzania.

Tematy szkoleń

Uczestnikami projektu byli Koordynatorzy zarządzający procesami biznesowymi w różnych departamentach. W związku z Covid-19 zespoły zaczęły pracować zdalnie. To spowodowało konieczność zmiany w systemie zarządzania.

Podjęte działania

Uczestnikami projektu byli Koordynatorzy zarządzający procesami biznesowymi w różnych departamentach. W związku z Covid-19 zespoły zaczęły pracować zdalnie. To spowodowało konieczność zmiany w systemie zarządzania.

Rezultaty

Uczestnikami projektu byli Koordynatorzy zarządzający procesami biznesowymi w różnych departamentach. W związku z Covid-19 zespoły zaczęły pracować zdalnie. To spowodowało konieczność zmiany w systemie zarządzania.