Skip to content

Dzień dobry

KRZYSZTOF ADAMSKI

Trener

Zajmuję się wspieraniem rozwoju pracowników różnego szczebla od ponad 20 lat. Specjalizuję się w obszarach związanych z zarządzaniem, sprzedażą oraz budowaniem kultury współpracy w organizacji.

W swojej pracy kieruję się efektywnością działań oraz dogłębnym zrozumieniem rzeczywistości biznesowej uczestników. Analizuję procesy biznesowe, szukam usprawnień, znajduję rozwiązania i pomagam je wdrożyć.

Adamski

O mnie

Zajmuję się wspieraniem rozwoju pracowników różnego szczebla od ponad 20 lat. Specjalizuję się w obszarach związanych z zarządzaniem, sprzedażą oraz budowaniem kultury współpracy w organizacji.

W swojej pracy kieruję się efektywnością działań oraz dogłębnym zrozumieniem rzeczywistości biznesowej uczestników. Analizuję procesy biznesowe, szukam usprawnień, znajduję rozwiązania i pomagam je wdrożyć.

Szkolenia

Menadżer

Skuteczny leadership, zarządzanie wynikami, motywowanie.

Sprzedaż

Techniki sprzedaży, negocjacje, obsługa klienta, szkolenia produktowe.

Zespół

Budowanie współpracy, wymiany wiedzy i doświadczenia.

Certyfikaty

 • Kirkpatrick Four Levels® Evaluation – Bronze Certificate
 • E-learning Akademia PARP
 • Extended Disc Certification
 • Structogram

Osobowość

 • poszukiwacz usprawnień w procesach biznesowych
 • cierpliwy i wnikliwy słuchacz
 • nastawiony na współpracę aktywizator
 • odważny eksperymentator
 • kreator warunków do rozwoju umiejętności i osiągania celów
 • entuzjasta nowych rozwiązań, pomysłów i zastosowań technologii w biznesie
 • promotor wizualizacji w postaci map myśli i innych narzędzi ułatwiających przyswojenie wiedzy oraz zrozumienie tematu

Języki

POLSKI
ANGIELSKI
HTML

Inne kompetencje

e-learning
microlearning
Prezi
PowerPoint
Excel
Mapy myśli
Prawo jazdy

Prywatnie

 • Mąż wspaniałej żony, psychoonkologa i trenera 
 • Ojciec przyszłego aktora i mistrzyni w lekkoatletyce 
 • Zapalony podróżnik
 • Nieustannie poszukujący równowagi
 • Mistrz „tetrisa” i optymalizacji
 • Trenuje Aikido w Aikikai Wrocław

Tematy szkoleń

  • Skuteczny leadership
  • Zarządzanie rezultatami
  • Zarządzanie zespołem rozproszonym i zdalnym
  • Autorytet lidera
  • Motywowanie
  • Komunikowanie zmian
  • Zespół samodoskonalący się
  • Tożsamość zespołu i integracja
  • Współpraca w zespole
  • Budowanie zaufania i otwartości w zespole
  • Efektywny zespół
  • Techniki sprzedaży
  • Sprzedaż w oparciu
   o decyzje klienta
  • Budowanie wartości oferty
  • Negocjacje handlowe
  • Profesjonalna obsługa klienta
  • Szkolenia produktowe
Tematy szkoleń i projektów pojawiają się wraz ze zgłoszonymi obszarami do rozwoju. Podczas realizacji projektu przyjmuję rolę zbliżoną do trenera wewnętrznego. Poznaję procesy biznesowe, potrzeby rozwojowe, wskaźniki efektywności, obszar działania i otoczenie biznesowe oraz inne czynniki mające wpływ na sukces projektu. Kolejnym krokiem jest określenie mierników efektywności projektu, dobór obszarów kompetencyjnych oraz narzędzi rozwojowych. Zapraszam do współpracy.

Sposób pracy

 • Określenie celów projektu

  Przeanalizowanie KPI w poszczególnych procesach biznesowych.  Zdefiniowanie kluczowe działań mających wpływ na efektywność uczestników procesu. Określenie poziomu kompetencji i potrzeb rozwojowych uczestników. 

 • Projektowanie zawartości

  Dobór tematów i narzędzi rozwojowych. Przygotowanie programu, określenie realizacji w czasie, ustalenie mierników oceny i sposobów weryfikacji osiągnięcia rezultatów rozwojowych.

 • Realizacja

  Dostarczenie wstępnej wiedzy w postaci materiałów, filmów, webinarium, studium przypadku w celu przygotowania do realizacji projektu. Następnie rozpoczęcie szkoleń, sesji coachingowych, konsultacji lub podjęcie innych działań rozwojowych, w zależności od ustalonego programu.

 • Działania wspierające

  Dostarczenie uczestnikom dodatkowych zasobów, na które mogę składać się: zadania wdrożeniowe, fiszki wiedzy, microlearning w postaci sekwencji maili z wiedzą i zadaniami, filmy video, materiały i inne.

 • Podsumowanie projektu

  Spotkanie podsumowujące, którego celem jest omówienie osiągniętych celów rozwojowych uczestników i biznesowych firmy. Przygotowanie i przedstawienie raportu końcowego.